sklad

Uskladnenie Tovaru

V rámci komplexného servisu poskytujeme možnosť uskladnenia tovaru. Tovar je možné jednoducho a bezpečne uskladniť v našich skladových priestoroch v rámci Slovenska a skladových priestoroch po celej Európe u našich zazmluvnených partnerov. Sklady slúžia na krátkodobé, ale aj dlhodobé uskladnenie tovaru. Ponúkame jednoduchý prístup zložený z niekoľkých elementov, ako Váš tovar bezpečne previezť, uskladniť a následne prepraviť do určeného cieľa.
V našich skladoch pracujú odborníci, ktorí sa postarajú od vyloženia, cez bezpečné uskladnenie, zabalenie, a následné naloženie či odoslanie tovaru podľa požiadaviek. Pomáhame našim klientom, výrobcom, distribútorom či predajcom spájať maximálnu efektívnosť s jednoduchými logistickými riešeniami.

    Napíšte nám